Simon Freiesleben

Ny LCA: Eftersortering udkonkurrerer kildesortering på 14 ud af 18 miljøparametre (WasteTech)

Nu er livscyklusscreeningen blevet lagt ind i bunden af artiklen, så I selv kan læse med. I kan også finde den på dette link: https://www.scribd.com/document/594037795/Ramb%C3%B8ll-Livscyklusscreening-P%C3%A5-Plastindsamling

13. september kl. 14:07
Ny LCA: Eftersortering udkonkurrerer kildesortering på 14 ud af 18 miljøparametre (WasteTech)

Hej Anders

Jeg har kun LCA'en liggende som PDF. Men jeg kan lige undersøge hvor vidt det er muligt at lægge et link op til den.

Mvh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

13. september kl. 12:12
Se listen: Disse anlæg importerer mest affald til forbrænding (WasteTech)

Hej Claus

Ja, det kræver, at man accepterer cookies for at se grafikken. Hvis der er et stort ønske for det, så kan jeg godt lægge en billedversion op, men det ser ikke helt så godt ud som infografikken.

Mvh Simon Freiesleben, redaktør for WasteTech

26. april kl. 09:54
Dansk virksomhed melder sig klar til at modtage og genanvende skummadrasser i stor skala (WasteTech)

Hej Finn. Jeg beklager billedvalget. Det var overraskende svært at finde et billede af en skummadras som var udsmidningsklar. Jeg sørger for at få opdateret billedet med det samme med et mere velvalgt et.

Kh Simon Freiesleben, redaktør for WasteTech

3. marts kl. 14:05
Efter eksplosion: Pyrolysefirma lukker fabrik (WasteTech)

Hej Freya

Ja, det er helt klart på tegnebrættet, at vi skal kigge nærmere på de her pyrolyseanlæg og kemisk genanvendelse lidt mere generelt. Det bliver der fulgt op på :-)

KH Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

1. november 2021 kl. 09:38
Nu bliver den første CO2 indfanget på ARC – men hvor skal den opbevares? (WasteTech)

Hej Morten. Du har helt ret, og derfor er planen at vende tilbage til ARC og skrive den mere teknisk orienterede historie om hvordan anlægget fungerer og om de nye løsninger, der er blevet føjet til pilotanlægget for at blive testet af. Den slags tager dog tid og fordybelse, som bedst egner sig til en dag, hvor der ikke er fuldt program med talere og grønne bånd, der skal klippes. Så hvis du følger med på WasteTech, så skal vi nok gå i dybden med teknologien bag.

KH Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

25. juni 2021 kl. 10:35
Emballageaffald koster samfundet 2,3 milliarder om året (WasteTech)

Du har helt ret. Fejlen er rettet nu. Mvh Simon Freiesleben

2. juni 2021 kl. 10:17
Plastindustrien savner ambitioner i diskussion om central eftersortering (WasteTech)

Jeg sender den videre til vores it-folk.

1. juni 2021 kl. 12:33
Plastindustrien savner ambitioner i diskussion om central eftersortering (WasteTech)

Hej Claus

Tak for din grundige og interessante kommentar. Jeg videresender den gerne til de relevante aktører, som indgår i dækningen af rapporten. Så kan det være, at de vil kommentere herinde.

Mvh Simon Freiesleben, redaktør for WasteTech

1. juni 2021 kl. 10:25
Ny rapport kan åbne for central eftersortering af plastaffald (WasteTech)

Hej Finn

Tak for din kommentar. Uden at svare på vegne af Henrik Wenzel, så vil jeg alligevel forsøge at opklare din undren. Pointen han fremfører er, at man kan indsamle langt større mængder plastaffald fra restaffaldet via central eftersortering end via at lade borgerne kildesortere det. Der går for meget plast tabt i restaffaldet, som kunne have været genanvendt. Om det ville give mening at satse på indsamling fra genbrugsstationer kan jeg ikke svare på, da det ikke har været en del af hverken undersøgelsen eller artiklens fokus.

Med hensyn til priserne, så læner jeg mig som journalist op af de tal som Dansk Affaldsforening har fremlagt, fordi de har det bedste overblik lige nu. Naturligvis vil prisstigningens størrelse svinge fra kommune til kommune og hvis der kommer mere præcise opgørelser, så dækker vi det selvfølgelig på WasteTech. Pointen om arbejdsvilkår er naturligvis interessant at undersøge yderligere.

Mvh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

20. maj 2021 kl. 16:41
Ny rapport: Kvalitet i genanvendelsen defineres ikke af indsamlingsformen (WasteTech)

Da artiklen blev publiceret var den afsluttende graf faldet ud. Den er nu opdateret 9.32, så grafen vises korrekt. Beklager fejlen. Mvh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

6. maj 2021 kl. 09:35
Ny forskning viser vej til faktabaseret cirkulær økonomi: »100 procent cirkularitet er ikke altid gavnligt« (WasteTech)

Hej Søren

Ja, der var lidt med oversættelserne fra engelsk til dansk - redskabet er jo, som du har opserveret, skrevet på engelsk. Så det kan godt være, at det rette udtryk havde været indikatorer. Men godt at høre, at du blev inspireret af redskabet. Smid endelig en mail til mig på sfr@ing.dk, hvis du finder noget spændende ved redskabet, som du eventuelt vil dele med mig og WasteTechs læsere :)

Kh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

16. april 2021 kl. 13:19
Retursystem-direktør jubler: »Havde næsten ikke turde håbe på det« (WasteTech)

Hej Finn

Jeg mistænker næsten, at du er kommet til at poste din kommentar på den forkerte artikel. Denne omhandler jo pantsystemet, som mig bekendt (endnu) ikke er en af de 10 husstandsindsamlede fraktioner :-)

mvh Simon Freiesleben, redaktør

23. marts 2021 kl. 11:00
Vestforbrænding tester fleksibel tømning efter behov: »Vi tror på, at det her er fremtiden« (WasteTech)

Hej Finn

Tak for dine spændende betragtninger vedrørende artiklen. Især i forhold til hvordan det kan spille ind ift. den kommende husstandsnære indsamling af affald i 10 fraktioner. Den tanke havde jeg ikke selv tænkt helt til ende, men jeg vil tage den med i den videre dækning, hvis der opstår mere interesse omkring fleksibel tømning i andre kommuner eller hvis jeg vender tilbage til dette projekt.

mvh Simon, redaktør på WasteTech

4. februar 2021 kl. 09:37
Studie: Ambitiøse genanvendelsesmål er realistiske – men miljøet taber stadig i sidste ende (WasteTech)

Hej Finn

Tak for dit indlæg. Det kunne godt være, at vi skulle forsøge at samle vurderinger fra de skarpeste hjerner på det her dilemma, som du ofte er så god til at påpege her i kommentarsporet :-)

Men netop dette studie viser vel, at det er muligt at opnå en relativt høj reel genanvendelse, hvor en meget stor del af plasten ikke energiudnyttes? Så kan man selvfølgelig stadig diskutere om den store indsats og omkostningerne står mål med gevinsten, men samtidig er det jo ikke helt uvæsentligt, at vores store forbrug af fossil plast ikke harmonerer med ambitionen om at blive mindre afhængig af fossile ressourcer. Det i hvert fald den gængse forklaring - altså at vores lineære forbrug ikke kan fortsætte i samme tempo, og derfor skal ressourcerne ind i et cirkulært kredsløb.

mvh Simon Freiesleben

4. december 2020 kl. 10:05
Ugens skrald: Forskere har skabt et plastædende monster-enzym (WasteTech)

Hej Finn

Du kan tro, at det er noget, som vi gerne vil kigge nærmere på - og jeg arbejder faktisk med noget i den retning netop nu. Håber du vil følge med. Om det bliver taget op på lederniveau i Ingeniøren kan jeg ikke love, men jeg vil foreslå det til lederkollegiet herinde.

mvh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

2. oktober 2020 kl. 11:52
Kritik af klimaministerens syn på madaffald: »Helt udenfor skiven« (WasteTech)

Hej Claus

Tak for dit indspark. Jeg har sendt dit spørgsmål videre til Henrik Wenzel, der henviser til den omtalte bioafgrøderapport, som jeg også lige linker til nedenfor. Han svarer, at booster-effekten er "en gennemgående pointe, som man forstår, når man læser rapporten," og skriver videre at:

"Der er bl.a. mange steder, hvor de enkelte biogasanlæg argumenterer for nødvendigheden af energiafgrøder, og det fremgår endvidere, at KOD kan erstatte energiafgrøder. Han er nødt til at læse rapporten i sin helhed."

Af rapporten fremgår der bl.a. følgende på side 12:

"**I spørgeskemaundersøgelsen angiver elleve anlæg, at de i høj eller meget høj grad er afhængige af energiafgrøder. **Af de elleve anlæg er syv af anlæggene mindre gårdanlæg. Udfordringen for de mindre gårdanlæg er, at de typisk ikke har de nødvendige ressourcer og den nødvendige organisation til at opsøge nye billige industriprodukter. Derudover har de typisk ikke kapaciteten til at aftage større mængder (fx hele skibsladninger). De er derfor ofte afhængige af at købe produkterne fra affaldshandlere, der formidler restprodukter til biogasanlæggene. Denne service tager affaldshandlerne sig naturligvis betalt for, hvilket begrænser rentabiliteten af restprodukterne. Flere af biogasanlæggene angiver, at det reelt kun er energiafgrøder, der er et alternativ til industri-affaldsprodukterne, der bruges til at booste gasproduktionen."

Du kan finde hele rapporten nedenfor:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/energiafgroedeanalysen_med_bilag.pdf

Mvh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

1. september 2020 kl. 11:38
Cepos: CO2-afgift er den bedste vej til færre forbrændingsanlæg (WasteTech)

Hej Claus. Som det også fremgår af artiklen fra Energistyrelsen, så er artiklen blevet rettet, da det først fremgik, at der vil være overkapacitet til mindst 2025. Det var en fejl, da der vil være overkapacitet til mindst 2028. At det så ikke er rettet konsistent igennem hele artiklen gør den mildt talt en anelse forvirrende at læse.

Jeg kan dog fortælle, at Energistyrelsen netop har frigivet en opdateret fremskrivning af kapaciteten til forbrænding af affald. Den kan du finde her: https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/effektivisering-af-forbraendingssektoren

I den seneste fremskrivning ser udviklingen noget anderledes ud. Nu forventes det, at den årlige miljøgodkendte kapacitet til affaldsforbrænding vil falde fra knap 4 mio. ton i 2020 til ca. 3,4 mio. ton i 2030. Det rykker formentlig også lidt på billedet af, hvornår der holder op med at være overkapacitet :-)

29. maj 2020 kl. 15:01
Rapport bekræfter: MGP-sortering medfører større tab af glas inden genanvendelse (WasteTech)

Hej Stinne

Tak for dit spørgsmål. Jeg mener ikke, at man kan kalde rubrikken for misvisende, da du blander miljøeffekten sammen med mængderne. Det redegører jeg sådan set også for i artiklen.

I rapportens konklusioner om glas står der følgende, bemærk det fremhævede:

"Mængderne og kvaliteten til reel genanvendelse varierer for glas fra kildesorteret og kildeopdelt indsamling. Glas fra kildeopdelt indsamling bekræftes at medføre større tab inden endelig genanvendelse, idet der undervejs ved indsamling, transport, omlastning og behandling knuses mere glas, hvoraf partikler under 4 mm går tabt til ren genanvendelse til nyt glas."

Der er således dækning for rubrikken. Samtidig er det rigtig nok, som du selv skriver, at der længere nede i rapporten står, at der kun er en beskeden forskel på miljøeffekten af henholdsvis MGP-sortering og kildesortering. Det er rigtig nok lidt forvirrende, men det skyldes, så vidt jeg forstår, at der er en del usikkerheder forbundet med beregningerne af miljøeffekten. Hvor meget går egentlig tabt? Det står der ikke noget præcist om - blot at det bekræftes, at mere går tabt ved den ene metode fremfor den anden.

En anden vigtig kilde til usikkerhed er, at det forudsættes i rapporten, at kvaliteten er den samme ved henholdsvis MGP-kildeopdeling og kildesortering. Samtidig står der dog i rapporten, at der er en del, som tyder på, at dette ikke er tilfældet.

Og endelig er der helt tredje central kilde til usikkerhed: Hvad betyder det for miljøeffekten, hvis det er rigtigt, at kvaliteten er lavere ved MGP-sortering? Dette står ikke klart, og det er bl.a. derfor, at Rambøll anbefaler yderligere undersøgelser af dette.

Jeg håber, at dette svar bidrog til at give et mere klart billede.

mvh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

15. januar 2020 kl. 14:31
Miljøorganisation kritiserer nye EU-standarder for affaldsforbrænding (WasteTech)

Hej Claus

Mange tak for dine bidrag til debatten. Jeg har gjort vores IT-afdeling opmærksomme på, at det er meget nemt for vores brugere at indsende den samme kommentar flere gange, fordi man ikke bliver gjort opmærksom på, at den er blevet offentliggjort. Jeg håber, at det bliver rettet snarest muligt.

mvh Simon Freiesleben, redaktør på WasteTech

3. januar 2020 kl. 09:07