Gert Madsen

»Ser med største alvorlighed på nedbruddet«: Digitaliseringsstyrelsen forlanger »grundig redegørelse« for NemID-nedbrud (Version2)

Hvad er meningen med at behandle samfundsborgerne på den måde???

Det er jo skabelonen for digitalisering i det offentlige Danmark. Det forsømmes sjældent at benytte lejligheden til at flytte ansvar fra myndighed til borgeren.

I det store billede falder det vel tilbage på at vi vælger karrierepolitikere istedet for nogen, som vil varetage borgernes interesser. Det er åbenlyst nemmere for en minister at stryge embedsmændene med håret.

28. juni kl. 13:19
Professor om NemID-nedbrud: »Mærkeligt og meget alvorligt at det har varet i tre dage« (Version2)

Advarslen mod denne centralistiske model blev givet allerede da man barslede med denne afløser af TDC's digitale signatur. Hvis ikke jeg husker forkert blev det faktisk nævnt i en høring i folketinget.

28. juni kl. 13:04
Nu forklarer Nets sig: Rod-certifikat står bag stort database-nedbrud (Version2)

Samme firma som jeg er tvangsindlagt til at have et kundeforhold til.

Det er ganske rigtigt proppet ned i halsen af danske borgere, men du er ikke kunden. Det er Staten, i øjeblikket Digitaliseringsstyrelsen.

28. juni kl. 12:47
Nets: Tredjedel af NemID-brugere stadig ramt af nedbrud efter mere end 24 timer (Version2)

Det er ikke sikkert, at det ville tage kortere tid at genopbygge systemerne fra en backup, hvis flaskehalsen er store datamængder, der skal flyttes.

Når vi taler om selve login-funktionen, kan der næppe være tale om de store datamængder. Der skal for så vidt bare leveres en token for om password + kode er korrekt. Til det brug behøves ganske få oplysninger pr. ID.

24. juni kl. 11:30
NemID-nedbrud fortsætter: »Det er ekstremt alvorligt« (Version2)

Nå, men heldigvis så har såvel leverandøren, som det offentlige sikret sig at borgeren alene har ansvaret for overskredne tidsfrister etc., som følge af sådanne fejl.

Det er jo ikke borgeren, som er kunde til NemID/MitID. Det er Staten.

24. juni kl. 11:10
Samme sted, ti år senere... (Version2)

Ønsker man faktisk at få afdækket årsagerne til katastroferne?

Det kunne jo afdække at den almindelige brug af "IT-sovs" ikke kan løse systemiske problemer, og at politikere og toppen af statsadministrationen faktisk skal analysere problemerne, inden de hævder at kunne løse dem.

23. juni kl. 12:21
Ny regeringsaftale om Skats gældsinddrivelse er tavs om massive it-problemer (Version2)

Men når der findes mere 500 af disse gældstyper, så vil jeg nødigt påtage et ledelsesansvar for at opbygge et system som skal opkræve disse ofte tvivlsomme gældsposter

Det har hele tiden været kendt at der findes så mange forskellige gældstyper.

Der findes faste regler for hvor meget af lønnen, som må bruges til at inddrive gæld.

Og det er meget muligt at der er sager, som kræver en individuel vurdering. Så må man gøre det, istedet for hovedløst at forsøge at programmere sig ud af det.

Det er iøvrigt nærmest klassisk at et projekt baserer sig på data fra andre systemer, uden på nogen måde at undersøge/forholde sig til kvaliteten af disse data. Hvis arbejdsgangen i kommunerne har betydet at et givet felt ikke har behøvet/blevet udfyldt, så dukker data jo ikke op af det blå, fordi en arkitekt hos Skat synes at man vil basere gældsinddrivelsen på det.

23. juni kl. 09:49
Digital Post-besparelser smuldrer: Statskassen går glip af knap en kvart milliard kroner (Version2)

Gad vide om man har regnet brugernes... altså os borgere... tid med i business casen.

I betragtning af hvor meget af digitaliseringen, der i bund og grund går ud på at flytte opgaven fra sagsbehandleren over på borgeren, så er det ret svært at forestille sig at borgernes tid bliver taget i betragtning overhovedet.

20. juni kl. 12:44
Overvågning på Folkemødet: »Logning er kommet for at blive, og det er EU, der klumrer rundt« (Version2)

Hvorfor er Politiet blevet så ineffektiv? De fleste af overvågningstiltagene er for at afhjælpe forbrydelser, der ikke har noget med digitalisering at gøre.

Er det dårlige IT-systemer, eller er det Ministeriets DJØF'er, som bruger Politiets tid til rapporteringer?

Og hvorfor har politikerne så lidt tillid til deres egne vælgere at de føler at de skal overvåge dem? - Og dermed bane vejen for afkobling af vores demokrati, hvis en despot skulle komme til magten.

17. juni kl. 10:52
Dataetik skal være et anker for digitaliseringsstrategien – ikke blot en eftertanke (Version2)

Godt indlæg.

Det er så nok svært at forvente at Digitaliseringsrådet vil følge forslaget. Som formanden, Nana Bule, er eksempel på, så består rådet i høj grad af folk, som har en klar interesse i at staten digitaliserer løs, og dermed øger salget for rådsmedlemmernes virksomheder.

15. juni kl. 11:14
Åben datadør hos Gyldendal: Mystisk IP lavede 73.000 opslag om elever og lærere (Version2)

Det er så også åbenlyst at man ikke har nogen som tjekker disse logfiler.

15. juni kl. 10:05
Hvad er det, vi vil, når vi digitaliserer? (Version2)

Det er vigtigt at få styr på hvad formålet er med digitalisering.

Helt konkret har jeg flere gange siddet med en grædende pige, som har kæmpet i timevis med et eller andet værktøj, som hun ikke kunne få til at fungere. Selve opgaven med matematik, eller tekst tog kun kort tid. Værktøjerne fylder simpelthen for meget.

Digitaliseringen bliver også brugt til at lægge unødigt pres på eleverne, og kan være årsag til mistrivsel.

Selv har jeg tydeligt sagt at der er fuld opbakning hjemmefra til at ignorere lektier, som ikke er lagt op når skoledagen er omme. Men den er hård at lægge på den enkelte elev. Det værste jeg har set var lagt op kl. 20:30, med besked om at det skulle være klar til næste dag. Her er vi så i afdelingen for dårlig opførsel, men det er tydeligt tegn på at man ikke har afklaret hvordan man håndterer de digitale muligheder.

9. juni kl. 13:13
Presset på Borgerservice skal lettes: Nu får MitID flere muligheder for skifte hjemmefra (Version2)

Kikkerten for det blinde øje.

"De nye faciliteter skal lette det »uforudsete pres« på Borgerservice i landets kommuner, der var årsagen til udskydelsen."

Det er jo kun uforudset fordi man ikke har spurgt, og ladet brugerne/borgerne deltage i testen.

8. juni kl. 12:06
IDA: Regeringen skal stoppe sin lognings-kamp nu (Version2)

Det er pinligt at danske politikere taler om tillid i samfundet, samtidigt med at de udviser dyb mistillid til deres egne vælgere.

3. juni kl. 12:26
Leder: Statens it-projekter løber fuldstændig løbsk (Version2)

Digitalisering og IT er værktøj, men politikerne har gjort det til et mål.

Man bryster sig af at være digitaliseret.

Derfor sætter man projekter igang, som digitaliserer ting, der ikke er egnede, eller ikke er klar til digitalisering.

Man indfører IT-systemer, som ikke er egnede til opgaven.

Man undersøger ikke hvorfor projekter går galt.

Man undersøger ikke om projekterne vil hjælpe til et bedre samfund for os alle. Og så måler man selvfølgelig heller ikke om de gennemførte projekter rent faktisk har gjort noget godt.

Alt sammen pga. det danskerne tilsyneladende er så glade for, nemlig vedtagne sandheder. Her: "Digitalisering er godt"

3. juni kl. 12:07
Leder: Statens it-projekter løber fuldstændig løbsk (Version2)

selvom man med outsourcing ofte ønsker at kunne placere et ansvar på nogle andre, så er og bliver ansvaret det offentliges.

Nå, ja. Ansvar handler jo om at agere med rettidig omhu, og at det har konsekvenser, hvis man ikke gør det.

Så længe der ikke er konsekvenser, så er der reelt set ikke noget ansvar.

3. juni kl. 11:33
Teleindustrien glad for kommende lognings-ændringer: »Samlet set står vi et bedre sted« (Version2)

Imens husker vi alle på at Teleindustrien har gjort absolut ingenting for at beskytte/hjælpe deres kunder.

31. maj kl. 14:42
Minister fastholder: Politiet kommer ikke til selv at slette uskyldiges DNA (Version2)

Hvis det er for besværligt at vurdere om der er grund til at gemme fingeraftryk og DNA, så skal de bare slettes uden tøven.

Hvordan kan politikere tale om tillid i samfundet med den opførsel?

30. maj kl. 12:12
Danmark må ændre logningsregler igen efter ny EU-dom (Version2)

Med al den logning, som er tilgængelig for Politiet, så burde de være enormt effektive.

Det ser jeg ikke rigtig nogen tegn på.

Er de inkompetente, eller har den massive overvågning ikke nogen effekt?

Det var på tide at politikerne fik afdækket dette, inden de lykkes helt med deres målrettede angreb på den tillid, der er tilbage i samfundet.

30. maj kl. 11:48
Spyware truer danske politikere: Folketinget anskaffer scannings-værktøj mod Pegasus (Version2)

Vi må håbe at det normalt gode norske Datatilsyn slår i bordet her, for ellers ved vi, hvad der vil være i pipelinen herhjemme snart:

Et godt og effektivt tiltag er at betale kontant!

30. maj kl. 11:39