Jan-Martin Kochte

Cyklistforbundet vil have indført ny 1,5 meter afstandsmærkning på landeveje (MobilityTech)

Bilisterne skal overhovedet ikke have lov til at køre over spærrelinjer. De er der jo af en grund og det er som regel at vejens forløb er uoverskueligt og derfor kan eventuelle modkørende køretøjer ikke ses. Denne risiko forsvinder jo ikke bare fordi man ændrer færdselsloven. Nej bilisterne skal bare pænt køre efter cyklisterne og vente til det bliver deres tur. Hvilken naturlov siger at bare fordi du sidder i en bil så skal du have lov til at køre hurtigere? DCF I skuffer mig!

16. september kl. 10:30
Stadigt større og tungere biler udfordrer trafiksikkerhed, bymiljø og klima (MobilityTech)

Meget interessant undersøgelse. Og meget interessante tanker. Ud over at begrænse parkeringspladserne kunne man jo også begrænse antallet af veje og gader, hvor den slags biler må køre. F.eks. ved at indføre såkaldte "cykelgader", hvor bilerne kun må færdes på cyklisternes præmisser og hvor overhaling er forbudt (for bilister). Her kunne man (f.eks. via nummerpladegenkendelse) simpelthen lukke for bilernes gennemkørsel, ved at køre poller op eller sænke bomme ned (kombineret med signalanlæg selvfølgelig). Generelt kunne man også sænke hastighedsniveauet i alt hvad der bare minder om bymæssig begyggelse, så hastigheden er mere i sync med cyklisternes. Det ville både sænke energiforbruget, øge sikkerheden og gøre det mindre interessant at bruge bilerne inde i byerne, da køretiden stort set bliver lige så lang som cyklisternes. Omvendt skal der gives markant mere plads til cyklister. Jeg kender personligt flere, som næsten ikke tør at cykle længere, fordi cykelstierne i myldretiden er så overfyldte at folk cykler i 3 rækker ved siden af hinanden. Et enkelt nys, en enkel slinger - og et massestyrt er foreprogrammeret. Samtidig optager parkerede biler uforholdsmæssig megen plads. Også den kollektive trafik skal styrkes: Flere busbaner, grøn bølge for busserne / letbanerne i lyskryds og højere hastigheder (end 50km/t) til busserne, så "dør til dør"-rejsetiden bliver sammenligneligt med bilens. Og så - sidst men ikke mindst - (og man tør jo næsten ikke sige det længere) road pricing, som selvfølgelig skal afspejle ikke bare bilens CO2 udledning men også dens størrelse. Men det er der jo åbenbart ingen der tør indføre.

7. september kl. 10:11
Nattog bliver uden sovevogne: Trafikstyrelsen kan ikke godkende vognene (MobilityTech)

Come on... det er jo himmelråbende åndssvagt det her! Det er igen et eskempel på at EU bruges som prygelknabe for alt som danske myndigheder åbenbart mener de ikke har resourser til at beskæftige sig med: Bare fordi der nu findes en European Rail Agency (ERA) så vil danske myndigheder af princip ikke længere godkende jernbanekøretøjer, også selvom der foreligger dokumantaion for, at de opfylder alle kravene, også de ekstra brandsikkerhedskrav til storebæltstunnellen. Nu må de danske politikere altså komme ind i kampen, og det kan kun gå for langsomt! Er der ikke en voksen til stede et sted?

1. september kl. 08:56
DSB: Vectron-problemer ventes først løst sidst på året (MobilityTech)

Det må da være en misforståelse af EU-reglen. En typegodkendelse hedder jo typegodkendelse, netop fordi den godkender ALLE lokomotiver (eller andre enheder) af en bestem type på en gang. Ellers var det jo en individuel godkendelse. Tror lige at DSB´s og transportministeriets jurister skal snakke sammen med de EU-embedsmænd, der har lavet reglerne. Det kan ikke være meningen at grounde så mange lokomotiver på en gang bare pga en softwareopdatering. Softwareopdateringer prøves af på et lokomotiv og godkendes derefter for alle lokomotiver af denne type på en gang. Der lader til at være en tendens i det her land til totalt at overfortolke EU-regler, også på f.eks. skatteområdet. Kan ikke helt forstå, hvor det kommer fra.

17. juni kl. 14:08
Svensk operatør udskyder planer om fjerntog i Danmark (MobilityTech)

Problemet med trafik til Aarhus er vel snarere at der lige nu slet ikke er kapacitet til ekstra tog. Med en forventet stigende godstrafik, som først efter åbningen af Fehmernforbindelsen vil give lidt "luft" hen over Fyn igen og fortsatte udfordringer med sporspærringer pga. nedslidte spor og signalombygninger, vil det være et mareridt for SJ at gå i gang med ekspresstog til Aarhus. Helt bortset fra at der stadig ikke hænger køreledningen nord for Fredericia og svenskerne ikke gider bøvle med dieseltog. Kundegrundlaget tror jeg såmænd nok skal dukke op, især fordi der er beværtning i SJs tog, noget der virkelig mangler hos DSB. Og med de brændstofpriser (som nu også smitter af på ladestanderne) vi har i en rum tid fremover, så vil flere vælge toget i fremtiden. Vi skal nok bare på den anden side af 2030.

9. juni kl. 13:17
Digitale stelnumre: Unødig overvågning eller god idé til at begrænse cykeltyverier? (MobilityTech)

I stedet for et overvågningssystem, som - ud over at være et indgriben i privatsphæren - efter min mening vil have ringe effekt på cykeltyverier, burde man stille krav til cykelindustrien om at konstruere cyklerne anderledes, så det bliver markant sværere at skaffe sig uautoriseret adgang til dem. Her kan der læres meget af bilindustrien. Enhver bil har i dag en startspærre, som gør at man ikke bare kan kortslutte den og tøffe afsted, som man kunne i Olsenbandens tid. De fleste cykler har - ingenting. Mange har ikke engang en fast indbygget lås, når de forlader fabrikken. Som cyklist er man selv nødt til at forholde sig til, hvilke låse der er forsikringsgodkendte og hvilke ikke, noget som for øvrigt er forskelligt fra EU-land til EU-land. Noget som ville være utænkeligt i bilernes verden. Hvis nu f.eks. batteripakken i en elcykel var integreret i cyklen på en måde så kun en kodet nøgle (som kun cykelproducenten kan lave kopier af) kan låse den op og fjerne den, så ville det i praksis virke som en startspærre. Integrer så ringlåsen ordentligt ind i cykelstellet, så den ikke bare kan skæres op på under et minut uden også at ødelægge selve stellet, så er motivationen for at hugge en cykel allerede faldet drastisk. Ingen har lyst til at køre med en "forældrekampvogn" hvis ikke den kan køre elektrisk. Batteriet skulle så kun kunne låses op med en kode som producenten sender til den autoriserede cykelforhandler. Gearnavsproducenten Fichtel&Sachs havde i starten af halvfemserne en løsning på deres 7 gears nav, hvor den kunne blokeres i 1. gear. Producenten findes desværre ikke mere, men noget af den tænkning savner jeg i dag i cykelindustrien.

Men vi kommer nok heller ikke udenom at der også mangler infrastruktur til at parkere cyklerne sikkert. Aflåselige, overvågede (læs: med levende personale på stedet) parkeringshuse ved de større stationer og indkøbscentre, det er i andre lande en selvfølge. Og sidst men ikke mindst: mere politi på gaden afskrækker ikke bare enhver cykeltyv, det ville også forebygge og hjælpe med at opklare f.eks. bandekriminalitet.

4. februar kl. 13:47
Tekniske fix løser ikke roadpricing - ellers havde vi nok haft det for længst (MobilityTech)

Jeg forstår godt bekymringen om en overvågningsstat, men lige i det her tilfælde vil jeg tillade mig at stille et spørgsmål som oftere og oftere falder mig ind, når (afgifter på) biltrafik diskuteres: I hvilken naturlov står der egentlig at bilister skal være de eneste trafikanter der skal friholdes for overvågning? Uanset om du rejser på rejsekort, med delecykel eller (dele-) elløbehjul så registreres dine GPS koordinater uafbrudt. Hvis du f.eks. hopper af bussen en station før for at gå resten af vejen (fordi du sysnes du trænger til lidt motion), så beskyldes du for at have kørt sort den sidste station. Systemet ved jo godt hvor du plejer at stå af. Så hvorfor er det lige for bilisterne at der skal gøres en undtagelse her? Hvorfor skal de ikke bidrage til den grønne omstilling ligesom alle andre? I øvrigt er der jo stadig en udvej og det er jo hele fidusen med roadpricing: Lad bilen stå og hop på din cykel (men husk lige at slukke for telefonen).

17. januar kl. 14:35
Derfor har hængende cykelstier et stort potentiale (MobilityTech)

Hold kæft en god ide! Så får vi alligevel medvind på cykelstierne :-) og det geniale er jo du kan føre dem hen over store motorvejsanlæg, jernbanearealer, havneanlæg, industriområder og derved spare virkelig mange kilometers omvej, som trafikanter i dag er nødt til at køre / cykle. Min eneste betænkelighed er: Hvorfor har hollænderne ikke for længst fundet på det her? Det plejer at være dem der får de gode cykelideer.

12. januar kl. 07:29
Planlæggere om københavnsk projekt: Kald det ikke en cykelgade (MobilityTech)

Det generelle problem med planlægning af trafikinfrastruktur - ikke bare i KBH men i hele landet - er, at planlæggerne altid arbejder ud fra et bilperspektiv. Bilen synes fortsat at være målestokken for alt, og alle andre trafikanters infrastruktur snekereres så uden om bilernes kørebaner. Hvis man virkelig vil prioritere cyklen, må man starte med at tænke bilerne ud af byen, også og især de parkerede biler, som bare står og optager unødvendig megen plads. Samtidig er netop parkeringstrafikken til fare for både gående og cyklister. Jeg har selv prøvet at få en bildør ind i knæet, da en bilist bare lige hurtigt skulle ud af bilen. Det gør afsindigt ondt og jeg var ude af stand til at cykle i flere uger bagefter. I dag ville det nok snarere være flere måneder. Så kære poliktikere: Lad bilerne bruge motorringene, det er trods alt det de er bygget til og overlad byen til de bløde trafikanter.

5. november 2021 kl. 11:06
‘Cykelminister’: Jeg vil ikke sætte antal på, hvor mange eller hvem der skal cykle   (MobilityTech)

100% enig med Søren. Derudover får man virkelig meget cykelinfrastruktur for hver eneste krone man investerer. Med det stigende behov for mobilitet som alle er enige om at vi kommer til at se i fremtiden, skal cyklen simpelthen spille en større rolle, ellers bliver det virkelig dyrt med alle de veje og kollektive trafikanlæg, som der ellers bliver behov for. Og det gælder ikke bare i og omkring storbyerne, også og netop på landet, hvor det ofte ikke giver mening at lave et tætmasket kollektivt transportsystem, har (el-) cyklen et enormt potentiale til at hapse store andele fra biltrafikken. Det kræver bare at vi holder op med at se bilismen som målestok for alting. Når der anlægges veje i dag, så tænkes der i første omgang udelukkende på biler og lastbiler. Cykel (og gang-) stierne snedkereres så bagefter omkring de allerede eksisterende vejanlæg, med alle de uønskede konsekvenser som skarpe sving, alt for lav kapacitet, lyskryds med trykknapper, for korte grønne faser i den forkerte takt (fordi de selvfølgelig er tilpasset bilernes hastihed), forprogrammerede konflikter med buspassagerer og højresvingende bilister osv. Dem der nogensinde har undet sig selv at tage en cykeltur i en hvilken som helst hollandsk provinsby, ved hvad jeg taler om: Her er cyklen på en helt anden måde tænkt ind i trafikken som helhed. Det hele virker til at give mening, det fungerer bare uden at man behøver at tænke over det. Men det er jo ikke kommet over nat. Hollænderne begyndte allerede at tænke om i 80erne, så de har et kæmpestort forspring. At overhale dem indtil 2030 er derfor en kæmpe ambition. Men uden ambitioner opnår man jo som bekendt ikke noget.

25. oktober 2021 kl. 10:58
Definitionen af supercykelstier bør skærpes, for dimensioneringen er sjældent »super« (MobilityTech)

Selvfølgelig er det absolut ikke ligegyldigt hvor bred en cykelsti er, men for at oplevelsen af "super" virkelig indfinder sig, skal der altså mere til. Det er mindst lige så vigtigt, hvordan f.eks. ind- og udfletning af vejkryds eller rundkørsler er designet eller om f.eks. landeveje kan krydses via en bro eller tunnel, eller om man tvangsbremses af de der møgirriterende metalbøjler, som klart fortæller en, at man som cyklist kun er en andenrangs-trafikant. Derudover er vejbelægningen og underbygningen også utrolig vigtig. Mange steder hældes der bare en spand asfalt ovenpå marken, og kort efter er overfladen så bulet og fuld af revner, at cykling højest kan foregå i skridttempo. Og ikke bare rejsetiden lider under det, rækkeviden på elcykler påvirkes også negativt. Det er på højeste tid, at myndighederne begynder at tage cyklisterne alvorligt, på lige linje som den øvigre vejtrafik. Som det er nu synes premissen for cykelstierne at være at de om alt i verden ikke må tage plads fra bilerne, ikke en gang fra de parkerede biler. Også ved vejarbejder hedder det desværre alt for ofte: "cykler trækkes på fortovet". Vil man virkelig få flere til at cykle, også over længere afstande, må det simpelthen ændre sig.

12. maj 2021 kl. 12:08
Hold fast i elektrificeringsplanen: Her dur batteritogene ikke (MobilityTech)

Rigtig god ide at elektrificere disse ekstra stækninger. Især den skinnebårne godtrafik bliver nemlig altid glemt i afvejningerne mellem køreledning og batteritog. Men hvis vi for alvor vil af med CO2 udslippet fra godstrafikken, er vi nødt til at flytte godset over på jernbanen. At lade alle disse tunge lastbiler køre på batterier er simpelthen urealistisk. Og at elektrificere motorvejene med køreledning eller en skinne i asfalten , som lastbilsproducenterne allerede drømmer om, bliver bestemt ikke billigere. Så starter man nemlig helt ved nul og skal også elektrificere alle de motorvejsstrækninger, som i dag løber parallelt med allerede elektrificerede jernbanelinjer. Og hvem skulle så egentlig betale for det? Lastbilsproducenterne vil sikkert slå sig i tøjret. Og at indføre kørselsafgifter på vejnettet vil regeringen jo åbenbart ikke høre tale om. Elektriske lokomotiver og togsæt, der kører under køreledning, er moden teknologi og bør derfor klart favoriseres.

12. maj 2021 kl. 11:32
Banedanmark vil gøre sig mindre afhængige af rådgivere (MobilityTech)

Godt at Banedanrk omsider har forstået at det er nødvendigt med in-house ekspertise. Det er så bare trist at togpassagererne og godsoperatørerne skal slås med manglende kapacitet og nedsat hastighed på mange strækninger i mange år endnu pga. forfejlede beslutninger.

23. marts 2021 kl. 09:37
Ekspert: Baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan formentlig bygges billigere (MobilityTech)

Lige nu har vi den groteske situation, at der sejles masser af godstog over Østersøen igen, da det er blevet for besværligt at køre lastbiltrailere på jernbane gennem Danmark. De værste restriktioner er kun på Storebælt, men Øresund er også en bro og pga. de højere vindhastigheder, som kan forventes i fremtiden, vil problemet også dukke op der før eller siden. For at have en hurtig og sikker transitrute gennem Danmark, bør man tænke på en tunnelløsning, som kan flette ind og ud af de eksisternede godsspor på begge sider af sundet. Storebælt overflødiggøres så på sigt af Femernforbindelsen. Det er simpelthen for snævert kun at tænke passagertrafik. Danmark risikerer simpelthen at drukne i lastbiler.

17. februar 2021 kl. 09:40
Luksuriøs parkeringskælder til cyklister står tom: »Det er et mysterium, hvorfor ingen bruger den« (MobilityTech)

Har man overvejet at slukke for musikken? Det kan være det er den som skræmmer folk væk?

9. december 2020 kl. 13:49