Øresunds havmiljø og badende bliver langt mere belastet af jævnlige kloakoverløb efter skybrud og kraftig regn, end farvandet ville være af de fem dages spildevandsudledning fra Hofor, der nu er udskudt til efteråret.

Analyse: Shitstorm handler om få dråber i spildevandshavet

Ti idrætshaller, herunder Haldum Hinderup Skolen i Favrskov Kommune, er udvalgt til et moderniseringsprojekt med støtte fra blandt andre Lokale og Anlægsfonden.

Gamle gymnastiksale skal have nyt liv: Ti skoler får støtte til forsøg

Plastemballage skal sorteres med formålet om cirkularitet

Christina Busk, miljøpolitisk chef,--- Plastindustrien
Regeringens klimaudspil omhandler blandt andet forslaget om etableringen af to energiøer på med en samlet kapacitet på 4 GW.

Stram tidsramme kan sætte energiøer under pres

RIP correlation. Introducing the Predictive Power Score

RIP correlation. Introducing the Predictive Power Score

Brinttog når ny milepæl i Tyskland

Brinttog når ny milepæl i Tyskland

Status på nyt Digital Post: Stor udfordring at flytte data mellem E-boks og Netcompany

Status på nyt Digital Post: Stor udfordring at flytte data mellem E-boks og Netcompany

Seden Strandby set lidt fra oven. Kystsikringsprojektet her kræver ekstra overblik, fordi der er så mange bolde i luften.

Naturen skal beskyttes sammen med kysten

Cepos: CO2-afgift er den bedste vej til færre forbrændingsanlæg

Cepos: CO2-afgift er den bedste vej til færre forbrændingsanlæg

Der skal mere fut i udfasning af naturgasfyr

Der skal mere fut i udfasning af naturgasfyr

Det var ifølge boligselskaberne FFB og KAB ikke økonomisk realistisk at genhuse beboerne under renoveringen af FFBs afdeling Søndermarken på Frederiksberg. Derfor har beboerne boet under forhold, der ifølge en rapport fra to arbejdsmedicinere er direkte sundhedsskadelige på grund af støv, støj og faldrisici. Lejernes LO og lokalpolitiker advarer om, at lignende problemer kan opstå, når den almene sektor nu skal i gang med renoveringer for 30 mia. kr.

Efter skandalerenovering: Kommuner bør selv vurdere helbredsfare for beboere

Konsulentbistand a la open source: Alliance crowdsourcer viden om at få succes med AI og data science

Konsulentbistand a la open source: Alliance crowdsourcer viden om at få succes med AI og data science

Biler er en farlig måde at skabe social distancering på

GDPR: En med- eller modspiller i den digitale transformation?

Sukkertang (Saccharina latissima) – her fra Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord – er en af de tangarter, som forskerne håber kan bruges til at reducere køernes udledning af drivhusgasser.

Danske alger kan nedbringe methan fra kobøvser markant

Affaldsforening kritiserer uklar kommunikation om affaldsudspil – og frygter kontroltab

Affaldsforening kritiserer uklar kommunikation om affaldsudspil – og frygter kontroltab

Fem små ‘skub’ til danskerne kan fremme energirenoveringer

Fem små ‘skub’ til danskerne kan fremme energirenoveringer

Byggeriets Evaluerings Center overgår inden længe til forskningsinstituttet Build på Aalborg Universitet

AAU overtager Byggeriets Evaluerings Center

Hybrid mellem neuralt net og beslutningstræ giver forklarlig deep learning

Hybrid mellem neuralt net og beslutningstræ giver forklarlig deep learning

Coronakrisen har givet Sorø Kommune en digital opvågning

Coronakrisen har givet Sorø Kommune en digital opvågning

Farvel til de neongrønne sikkerhedsveste: Storebæltsforbindelsen skal være ubemandet i 2021

Farvel til de neongrønne sikkerhedsveste: Storebæltsforbindelsen skal være ubemandet i 2021

PRØV PRO.

Få gratis og uforpligtende prøveabonnement på vores PRO-sites.

PRØVEABONNEMENT
OM PRO

Vi giver dig indblik i udvalgte brancher og formidler erfaringer fra professionelle til professionelle. Få adgang til nyheder og viden om de nyeste teknologiske løsninger.

Bestil 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnementlog ind, eller skriv til pro@ing.dk